Klub chovatelů Českých luštičů a Českých červených se sídlem v Brně

Jak soutěžíme

Soutěží se v obeslání tří výstav.
POZOR !
- soutěžíme ve tříčlenných kolekcích sourozenců S3,
nebo se započítávají tři nejlepší
ze čtyřčlenné kolekce sourozenců S4,

lze i tři sourozenci z MR.
Kolekce S 2+2 nelze do soutěže započítat !
Pomocné body za účast:
Klubová speciální výstava      15b účast        10b kolekce
CVMK                                  10b účast          5b kolekce
CV                                       10b účast          5b kolekce
Krajská výstava(spádová)      10b účast          5b kolekce
Okresní výstava(spádová)      10b účast          5b kolekce
Hlášená expozice (3 chovy)    10b účast          5b kolekce
Ostatní výstavy                       5b účast          3b kolekce
Hlášené expozice 2019:
Praha-Modřany                       př. Vítězslav Svoboda
Dubňany (5.-6.10.2019)        ing. Břetislav Hanák
 

Soutěž členů klubu za rok 2010

 

         Český luštič                                        Český červený

1. Kalvoda Martin            90,0b             1. Dočekal Antonín         89,5b 

2. Lehký Jaromír             81,0b             2. Rek Stanislav              85,0b

3. Stejskal Blahoslav     79,0b              3. Rulíšek Karel               83,0b

4. Černá Eva                    77,0b              4. Hnilica Josef                75,0b

5. Hnilica Josef               73,0b               5. Lehký Jaromír            69,5b

6. Ing.Hanák Břetislav  70,5b              6. Kořízek Richard          69,0b

7. Pohanka Josef           69,0b               7. Břoušek Jindřich       60,0b

8. Buček Zdeněk            68,0b

9. Adamec Miroslav st. 67,5b

 

Jak budeme soutěžit v roce 2011

 

Každý člen by měl obeslat speciální výstavu klubu,

která se bude konat 11. - 12. 11. 2011ve Slavkově u Brna

kde soutěžíme ve 3 – členných kolekcích sourozenců z vlastního chovu

budou uděleny tituly:

1.0 ŠAMPIÓN KLUBU – nejméně 94b

0.1 ŠAMPIÓKA KLUBU – nejméně 94b

VÍTĚZNÁ 3 -členná KOLEKCE SOUROZENCŮ - nejméně 279b

soutěžit mohou zvířata:

- z vlastního odchovu 2011

- narozená leden - květen, při rovnosti bodů mají starší přednost

- oboje pohlaví v kolekci má přednost

- soutěž probíhá stejně u ČL i Čč

ostatní zvířata mohou soutěžit o čestné ceny

 

Jako v roce 2010 se soutěží v obeslání 3 výstav s nejlepším oceněním

kde se započítávají buď tříčlenné sourozenecké kolekce

nebo vybrané tři kusy ze čtyřčlenné sourozenecké kolekce

Z ČTYŘČLENNÉ KOLEKCE 2 + 2 NELZE BODY ZAPOČÍTAT !

 

Pomocné body za účast na výstavách

 

Speciálka Slavkov u Brna 15b + 10b za soutěžní kolekci

Okresní výstava svého okresu 10b + 5b za soutěžní kolekci

za ostatní výstavy 5b + 3b za soutěžní kolekci

Výsledky výstav zašlou členové klubu na př. Stejskala Blahoslava,

ne na jiné členy výboru klubu, protože nezaručujeme včasné dodání.