Klub chovatelů Českých luštičů a Českých červených se sídlem v Brně

Novinky

Speciální výstava 13.-14.11.2009 ve Slakově u Brna

ve ČT 12.11.  po posuzování přislíbilo vedení klubu provést výběr - typyzaci - a negativní selekci Českých luštičů

výsledky by měly být známy a uveřejněny v SO 14.11. na členské schůzi klubu

Žádné komentáře