Klub chovatelů Českých luštičů a Českých červených se sídlem v Brně

Výstavy 2010

Posledni komentare
15.05.2010 16:18:34: Přitom pravidelně na speciální klubové výstavě je polovina Českých luštičů z Čech (vzhledem ke vzdál...

OZNÁMENÍ

NÁŠ CHOVATEL 8. – 10. 1. 2010

Středočeská výstava králíků, drůbeže a holubů

výstaviště Lysá nad Labem

 

- všude v tisku, časopise CHOVATEL, na plakátech i v katalogu bylo uvedeno, že je součástí této výstavy Celostátní speciální klubová výstava Českých červených králíků pořádaná klubem chovatelů králíků českých červených, což není pravda, neboť Klub chovatelů králíků Českých červených NEEXISTUJE!

-  jediný oficiální Českým svazem chovatelů registrovaný je Klub chovatelů králíků Českých luštičů a Českých červených se sídlem v Brně, který pořádá každoročně pouze jednu Speciální klubovou výstavu a to ve Slavkově u Brna při Okresní soutěžní výstavě králíků, holubů a drůbeže v chovatelském areálu Polní 1423, Slavkov u Brna

- poslední pořádaná proběhla ve dnech 13. – 14. 11. 2009 obeslaná 46 králíky plemene Český luštič a 73 králíky plemene Český červený

- jediná Speciální klubová výstava chovatelů králíků plemen Český luštič a Český červený se bude v roce 2010 pořádat ve dnech 12. – 13. 11. v chovatelském areálu ve Slavkově u Brna

Více na www.lustici.webgarden.cz   webmaster

REAKCE NA OZNÁMENÍ

NÁŠ CHOVATEL 8. – 10. 1. 2010

Středočeská výstava králíků, drůbeže a holubů

výstaviště Lysá nad Labem

 

Dne 8. března 2010 mě telefonicky kontaktoval Ondřej Matouš, ředitel výstaviště Lysá nad Labem, s.r.o. který byl osloven redakcí časopisu CHOVATEL a požádán o vyjádření se k otištění OZNÁMENÍ. Mluvil velice rozumně a přislíbil, že se již nebude podobné pochybení, v letošním ani následujících letech, opakovat. Pokud bychom ale jako klub chtěli spolupracovat, tak nevidí problém v uspořádání Speciální klubové výstavy chovatelů králíků plemen Český luštič a Český červený při některé z výstav, třeba celostátní výstavě,  pořádaných na výstavišti v Lysé nad Labem.

Poté mi předal p. Oldřicha Vízka, který za celou expozicí stojí. Samozřejmě se hájil, že se jednalo o expozici Českých červených, že to tam bylo i tak označeno (bylo, výstavu jsem i já sama nejen obeslala, ale zároveň i navštívila), pak tedy nechápu proč posuzovatel p. Jan Vycpálek hodnotí na stránkách časopisu CHOVATEL Speciální výstavu klubu Českých červených..? Nakonec to završil tím, že tam ta expozice bude vždycky, protože chce propagovat České červené, a proč prý ho nepozveme na výroční členskou schůzi, že by tam o svých aktivitách pohovořil, ale zároveň se mu nelíbí termín v listopadu, prý je to divné, že je před celoroční uzávěrkou..? Velice se rovněž bouřil, že nechápe proč se v Čechách na výstavách neobjevují klubová zvířata, když se jedná o České červené a nikoli o „Moravské červené“ (totéž platí o Českých luštičích), tak proč by chovatelé z Čech měli být v klubu, který je „Moravský“ a že je důležité České červené chovat, vystavovat a tím i propagovat a na „nějaké“ liniové plemenitbě přece nezáleží – ale kde je potom dlouholetá šlechtitelská práce chovatelů tohoto plemene? (moje poznámka)

Nato jsem ho oslovila, aby sám vstoupil do našeho klubu a přivedl s sebou případně i další – kamarády, chovatele Českých červených z Čech a potom by se třeba dalo i uvažovat a jednat o střídání Speciální klubové výstavy chovatelů králíků plemen Český luštič a Český červený jeden rok ve Slavkově u Brna a druhý na výstavišti v Lysé nad Labem, pokud by to pro klub nebylo příliš finančně zatěžující… A tím by se vyrovnaly podmínky pro všechny členy klubu, neboť sama jsem rovněž z Čech a již několik let je otevřená otázka, že nám – chovatelům z Čech – klub přispěje na cestovní výlohy spojené se speciální klubovou výstavou pořádanou každoročně na jihu Moravy, ale ani jeden z nás – chovatelů z Čech – ještě takovou aktivitu klubu nezaznamenal… (třetina členů klubu je z Čech – moje poznámka) Přitom pravidelně na speciální klubové výstavě je polovina Českých luštičů z Čech (vzhledem ke vzdálenosti, počítám i zvířata p. Josefa Pohanky, v roce 2009 to bylo 26 vystavených ze 49 přihlášených a tří z Moravy nedodaných ČL) trochu jiná je situace u Českých červených, jejichž chovatele z Čech do klubu raději ani nevstoupí (myslím, že i značný počet chovatelů Čč z Moravy není členy klubu) a zároveň i členové klubu – chovatelé Čč – z Čech na speciální klubové výstavě ve Slavkově raději nevystavují… proto ze 77 přihlášených a čtyř nedodaných Čč na speciální klubové výstavě 2009 bylo 55 vystavených Čč od členů klubu)