Klub chovatelů Českých luštičů a Českých červených se sídlem v Brně

Výstavy 2010

Návrh změny místa konání Speciální klubové výstavy

                                                                       Broumov 9. duben 2010

Klub chovatelů králíků

Českých luštičů a Českých červených

se sídlem v Brně

 

Věc: Návrh změny místa konání Speciální klubové výstavy Českých luštičů a Českých červených ve dnech 12. – 13. 11. 2010 k projednání nejpozději na schůzi výboru klubu 30. dubna 2010 (termín dle Zpravodaje)

 

Dobrý den,

po přečtení časopisu CHOVATEL 4/2010, kde jsem si ve Věstníku ČSCH na straně 29 přečetla vývěsku CELOSTÁTNÍ VÝSTAVA (Celostátní výstava drobného zvířectva se uskuteční v termínu 12. – 14. 11. 2010 na výstavišti v Lysé nad Labem. Omlouváme se za změnu termínu, způsobenou obsazeností výstaviště.)

S co nejmenší prodlevou, aby byl dostatek času na provedení změn, jsem začala zjišťovat informace o tom, jaká je situace a to z nejrůznějších úhlů pohledu.

Prvním osloveným byl p. Bedřich Knésl , jako zodpovědná osoba OO Vyškov při pořádání Okresní soutěžní výstavy králíků, holubů a drůbeže, při které bývá pořádána i Speciální klubová výstava chovatelů králíků Český luštič a Český červený a několika dalších klubů, zda nedošlo k dohodě  mezi OO Vyškov a ÚOK ČSCH a tím následně i přesunu termínu. Bylo mi však p. Bedřichem Knéslem jednoznačně sděleno, že ŽÁDNÁ ZMĚNA TERMÍNU NEPŘIPADÁ V ÚVAHU, ŽE NADÁLE ZŮSTÁVÁ PLATNÝ TERMÍN 12. – 13. 11. 2010

 Druhým osloveným byl ředitel výstaviště v Lysé nad Labem p. Ondřej Matouš, kterého jsem oslovila s dotazem, zda by bylo možno uspořádat Speciální klubovou výstavu chovatelů Českých luštičů a Českých červených v původním termínu, ale při Celostátní výstavě v Lysé nad Labem a co vše by z toho pro klub vyplývalo. A jak milé překvapení! Nejen že je možné uspořádat Speciální klubovou výstavu při CV, ale není ani problém po posouzení králíků uspořádat TYPIZACI, pro výroční členskou schůzi klubu je možno využít zasedací místnost v prostorách výstaviště a to dokonce bez časového omezení (které již několikátým rokem zaznamenáváme ve Slavkově u Brna) A TO VŠE NAPROSTO ZDARMA, kdy klub nemusí zajišťovat garanty ani čestné ceny, pouze si musí zajistit POHÁRY či jiná ocenění pro klubovou soutěž (šampión, šampiónka a vítězná kolekce). Delegování posuzovatelů by bylo nutné vyřešit s ÚOK ČSCH. Od p. Ondřeje Matoušem mi byla nabídnuta ještě druhá možnost, a to uspořádat v rámci propagace Speciální klubovou výstavu při výstavě Náš chov ve dnech 7. – 10. 10. 2010, kde je v letošním roce pořádána ve spolupráci s ČSCH a výzkumným ústavem při MZeČR přehlídka všech genových zdrojů národních plemen ve všech odbornostech od včel, přes drobná a velká hospodářská zvířat až po naši jedinou (ve světě ojedinělý jev) živou národní kulturní památku Starokladrubské koně v obou barevných rázech. Zde by byly podmínky trochu jiné, přesto velice příjemné, opět vše pro klub bezplatné, pouze s tím rozdílem, že by bylo nutno zajistit garanty z řad členů klubu pro námi chovaná a prezentovaná plemena. Delegování posuzovatelů by bylo plně respektováno pořadatelem, v tomto případě Výstaviště Lysá nad Labem.

Dalšími oslovenými byli členové klubu, kteří vystavují největší počet zvířat nejen na Speciální klubové výstavě, ale i ti, kteří vystavují na výstavách celostátních i všech ostatních formátů. Má otázka byla naprosto jednoznačná: Kde budete vystavovat ČL x Čč v případě, že se budou krýt termíny výstav Speciální klubové ve Slavkově u Brna a Celostátní výstavy v Lysé nad Labem?

Odpovědi byly následující:

Černá Eva - já osobně dávám přednost CV Lysá nad Labem (při speciálních klubových výstavách vystavováno okolo 12 kusů, při CV 8 – 12 ks)

Pohanka Josef rovněž upřednostňuje CV Lysá nad Labem (při speciálních klubových výstavách vystavováno okolo 12 kusů, při CV 4 – 8 ks)

Adamec Miroslav st. rovněž upřednostňuje CV Lysá nad Labem (při speciálních klubových výstavách vystavováno okolo 8 kusů, při CV 4 – 8 ks)

Komosný Antonín je toho názoru, že by bylo dobré vzhledem k vzniklé situaci pro letošní rok uspořádat speciální klubovou výstavu při CV Lysá nad Labem (při speciálních klubových výstavách vystavováno okolo 12 kusů, při CV 4 ks)

Kalvoda Martin by dal přednost CV Lysá nad Labem (při speciálních klubových výstavách vystavováno okolo 10 kusů, při CV 4 - 8 ks)

Pelikán František má momentálně problém s chovatelskou kapacitou, ale pokud by se mu včas podařil vyřešit, tak by upřednostnil CV Lysá nad Labem (pro velkou vzdálenost při speciální klubové výstavě nevystavuje)

Šídlo Jiří (vzhledem k věku a zdravotnímu stavu pro velkou vzdálenost při speciální klubové výstavě nevystavuje při CVMK Lysá nad Labem 2009 vystavil 4ks)

Hnilica Josef obešle speciální klubovou výstavu pouze v případě, že bude ve Slavkově u Brna (při speciálních klubových výstavách vystavováno okolo 12 kusů Čč a 4 kusů ČL, při CV 8 ks Čč a 4 ks ČL)

Zbranková Milada zůstává nestranná, speciální klubovou výstavu by obeslala v obou případech (při speciálních klubových výstavách vystavováno okolo 10 kusů, při CV ks)

MVDr. Illková Štěpánka pokusí se vystavit v obou případech, ale dává přednost pro uspořádání speciální klubové výstavy při CV Lysá nad Labem (při speciálních klubových výstavách vystavováno okolo 12 kusů, při CV  ks)

Grimová Helena dává přednost CV Lysá nad Labem (při speciálních klubových výstavách vystavováno okolo 8 kusů, při CV 4 - 8 ks)

Kořízek Richard by dal přednost CV Lysá nad Labem

Hájek Lukáš zůstává nestranný,  speciální klubovou výstavu by obeslal v obou případech

Laušman Jan (pro velkou vzdálenost při speciální klubové výstavě nevystavuje při CVMK Lysá nad Labem 2009 vystavoval jiné plemeno)

            Dále mi bylo přislíbeno několika dalšími chovateli – nečleny klubu, že v letošním roce rovněž na CV Lysá nad Labem vystaví své odchovy Čč a hlavně ČL, kterým by to velice prospělo hlavně v tom, že by se dalo zhodnotit, jak vypadají zvířata „mimo klub“ a snad by se mohla objevit i nějaká prodejná, třeba právě z málo početných linií, což by bylo velkým přínosem pro oživení krve.

A teď ještě pár vět o tom, co mě k tomuto kroku vede… Každoročně ve mě přečtení rubriky Plán činnosti klubu, kde je v různých obměnách napsáno: uspořádání Speciální  klubové výstavy, vydávání Zpravodaje (1x ročně? ),  propagace ČL a Čč (kde? a jak? – nikde jsem žádný „stánek ani nástěnku“ KCHKČLaČč ještě neviděla), získávání nových členů (vždyť Čč a hlavně ČL ani pořádně široká veřejnost nezná..?), spolupráce s ÚOK králíků, spolupráce s ostatními kluby, vyvolává úsměv…

            Pro České luštiče dělám snad slušnou propagaci tím, že se snažím vystavovat tyto jedince na všech formátech výstav a to nejen v rámci okresu či kraje, ale především na celostátních výstavách pořádaných právě i v Čechách, kde zvíře plemen ČL a Čč z Moravy člověk ani nezahlédne. Mým cílem, když jsem si toto plemeno v roce 1999 pořizovala, bylo aby Český luštič vstoupil v povědomí všech, a to nejen chovatelů, nýbrž i široké veřejnosti, zrovna tak jako znají České albíny nebo České strakáče, aby znali i České luštiče, kteří v té době a nebojím se říci, že i dnes vzbuzují spíše úsměv na tváři a evokují k „hloupé“ otázce – A jak to vypadá, to jako luští křížovky..? Další mojí snahou bylo to, když jsem sama stála před problémem, jak a kde sehnat chovný materiál, že kdokoli se mi ozve, tomu se budu snažit 100% vyhovět a pomůžu mu založit vlastní chov tohoto plemene. A kam se snažím posunout České luštiče v klubu? Moje snaha je směřována k tomu, aby vypadali jako skutečný Český luštič, králík formátu středního plemene se vším, co k tomu patří. Aby jejich barva krycího chlupu byla skutečně „písková“, aby jejich tělesný rámec byl takový jaký popisuje vzorník (kde je ostatně „nešťastně“ přidaná fotografie 50% Separatora – malé plemeno) a k tomu může přispět pouze to, že se bude každoročně konat typizace daného plemene při pořádání Speciální klubové výstavy a na ní návazně diskuze chovatelů pod vedením poradce chovu a v neposlední řadě i nepříliš dobře znějící negativní selekce, bez toho se nikdy žádné plemeno nemůže stát opravdu vyrovnaným ve všech pozicích. U Českých luštičů se v loňském roce 2009 podařilo po několika letech typizace pro České luštiče uspořádat a pro rok 2010 byla přislíbena rovněž i typizace nejen pro České luštič, ale i pro České červené, která  tu také spoustu let chybí a tak nikdo neví, jaké České červené chovat, dohady vznikají především o barvě krycího chlupu i o jeho délce, jediné, co je zatím dané za cíl ideálu je typ malého plemene

O co dál se snažím v zájmu ČL i Čč, tak třeba právě již zmiňované webové stránky, které slouží „všem“ nejen chovatelům těchto plemen, chovatelům a případným zájemcům o tato plemena, ale i široké veřejnosti. Budou rovněž inzerovány v časopise CHOVATEL. Co dále pro to dělám: během měsíce února 2010  jsem obeslala všechny mě známé „neklubové“ chovatele Českých luštičů s pozváním a odkazem na klubové webové stránky, tímto stejným směrem jsem vykročila i v měsíci březnu 2010 a to k neklubovým chovatelům Českých červených.

A teď jen skok k tomu, co by právě propagaci klubu chovatelů a králíkům plemene Český luštič a Český červený přineslo uspořádání Speciální klubové výstavy na výstavišti v Lysé nad Labem – PŘEDEVŠÍM PRÁVĚ PROPAGACI TĚCHTO DVOU NEPŘÍLIŠ ZNÁMÝCH NÁRODNÍCH PLEMEN KRÁLÍKŮ, neboť podle slov p. Matouše navštíví CV pořádanou v Lysé nad Labem okolo 6000 návštěvníků a Náš chov dokonce okolo30000 návštěvníků, tak uznejte jaké by to bylo krásné vidět tam okolo 60 kusů Českých luštičů a stovky Českých červených a udělat tak maximum pro to, aby chov těchto dvou národních plemen směřoval tím, pro ně, nejoptimálnějším směrem a třeba by se konečně podařilo dostat „Česká“ plemena i na „velké“ výstavy do „Čech“, což by jim v každém případě jedině prospělo!

V případě hladkého průběhu a dobré spolupráce by se funkcionáři klubu mohly zamyslet nad střídáním Speciální klubové výstavy chovatelů králíků plemen Český luštič a Český červený jeden rok ve Slavkově u Brna a druhý na výstavišti v Lysé nad Labem a tím by se vyrovnaly podmínky pro všechny členy klubu, neboť sama jsem právě z Čech a již několik let je otevřená otázka, že nám – chovatelům z Čech – klub přispěje na cestovní výlohy spojené se Speciální klubovou výstavou pořádanou každoročně na jihu Moravy, ale ani jeden z nás – chovatelů z Čech – ještě takovou aktivitu klubu nezaznamenal… (třetina členů klubu je z Čech – moje poznámka) Přitom pravidelně na speciální klubové výstavě je polovina Českých luštičů z Čech (vzhledem ke vzdálenosti, počítám i zvířata p. Josefa Pohanky, v roce 2009 to bylo 26 vystavených ze 49 přihlášených a tří z Moravy nedodaných ČL) trochu jiná je situace u Českých červených, jejichž chovatele z Čech do klubu raději ani nevstoupí (myslím, že i značný počet chovatelů Čč z Moravy není členy klubu) a zároveň i členové klubu – chovatelé Čč – z Čech na speciální klubové výstavě ve Slavkově raději nevystavují… proto ze 77 přihlášených a čtyř nedodaných Čč na speciální klubové výstavě 2009 bylo 55 vystavených Čč od členů klubu).

Závěrem ještě prosím, abyste výsledek jednání výboru klubu ohledně pořádání speciální klubové výstavy, vzhledem ke vzniklé situaci, písemně sdělili nejen mě, ale i tajemníkovi ÚOK králíků ČSCH p. Josefu Vilhelmovi a řediteli výstaviště Lysá nad Labem p. Ondřeji Matoušovi a to nejpozději do 10. května 2010.

S díky a přáním hezkého dne           

                                                                   Eva Černá v.r.

 

                                                                  Třída Masarykova 247

                                                      550 01 Broumov

Dáno na vědomí:

na www.lustici.webgarden.cz

Josefu Vilhelmovi, tajemníkovi ÚOK králíků ČSCH

Ondřeji Matoušovi, řediteli výstaviště Lysá nad Labem

všem výše jmenovaným chovatelům

 

  

 

Poslední komentáře
15.05.2010 16:18:34: Přitom pravidelně na speciální klubové výstavě je polovina Českých luštičů z Čech (vzhledem ke vzdál...