Klub chovatelů Českých luštičů a Českých červených se sídlem v Brně

Výstavy 2010

rozhodnutí výboru klubu

Vážená slečno,
výbor klubu rozhodl takto : Jelikož nejste členem výboru klubu,nemáte právo šířit své idee po členech klubu a jinde...
Výbor klubu se od Vašich výroků distancuje,protože nebyly předem projednány.
Speciálka má stanoven pevný termín konání,který schvaluje Výroční členská schůze a pořádající ZO či OV.A navíc předběžná smlouva je stanovena ještě na pět let ! ÚV ČSCH posunul termín Celostátní výstavy v Lysé,ovšem termíny speciálek jsou již dávno stanoveny,jsou domluveni i posuzovatelé a proto nelze již nic měnit. A to i v rámci serioznosti a dobrých vztahů se ZO ČSCH Slavkov u Brna.
Budete-li se nadále angažovat a šířit své idee a tím vlastně škodit klubu a jeho členům,bude výbor nucen pozastavit Vám členství v klubu ČL a Čč.Na Vaši antiaktivitu přichází stížnosti i od zástupců ÚOK.

      Za výbor klubu Ing.Hanák Břetislav

...odpověděla jsem...

Děkuji z zaslání ROZHODNUTÍ VÝBORU KLUBU.
V žádném případě se nejedná o žádné "šíření ideí", nýbrž o "průzkum mínění členů klubu", který jsem provedla svým jménem nikoliv jménem klubu ! O čemž vás ostatně mohli informovat i oslovení členové výboru klubu. A zároveň bylo potřeba zjistit situaci u p. Knésla za OV a p. Matouše ředitele výstaviště v Lysé nad Labem, ze čehož by nebylo možné ostatní kolegy oslovit...
Toto jsem poté sepsala a za sebe a vyjmenované OSLOVENÉ členy klubu zaslala VÝBORU KLUBU K PROJEDNÁNÍ.
Výročních členských schůzí se účastním celkem pravidelně i Zpravodaj čtu dosti podrobně, ale o tom, že má klub předběžnou smlouvu na dalších pět let s pořádající ZO a OV jsem alespoň já žádnou informaci nezaznamenala. Naopak již několik let se vede diskuse, právě při výroční členské shůzi o změně místa konání Speciálky, ba dokonce byla členská základna před asi třemi roky vyzvána k návrhům jiného místa konání...
Nadále tedy PLÁN ČINNOSTI KLUBU budu považovat za pouhé opakované fráze, bez hlubšího významu.

                                                       Eva Černá

PS: doporučuji k přečtení články z časopisu CHOVATEL
ze str. 45 Být či nebýt aneb k čemu vlastně jsou kluby? a
na předcházející str. 44 Typizace a její vliv na šlechtění králíků

Žádné komentáře