Klub chovatelů Českých luštičů a Českých červených se sídlem v Brně

Ze Zpravodaje 1/2010

TYPIZACE u nás a jinde...

původní text, při tisku se občas vloudila chybička

TYPIZACE u nás a jinde…

 

Při klubové výstavě pořádané ve dnech 13. – 14. listopadu 2009 se po posouzení králíků plemene Český luštič konala typizace zvířat s bodovým ohodnocením 94,5 bodů a více, neboť při pravidlech, jak tomu většinou u klubů bývá, při bodovém ohodnocení 95 bodů a více by se typizovala pouze tři zvířata, se jejich počet rozšířil na počet osmi typizovaných, z čehož bylo sedm samců a šampiónka klubu.

Pro typizaci Českých červených se bohužel nesešel potřebný počet chovatelů daného plemene a ani nebyl v předchozím roce vznesen požadavek na jejich typizaci.

Jako další nedostatek bych uvedla nedostatek typizačních vzorců, které tím pádem nemohly být vyplněny a předány chovatelům typizovaných zvířat a proto zároveň zasílám předsedovi klubu př. Jindřichu Břouškovi návrh nového, přehlednějšího typizačního vzorce a návrh typizačního lísku, který svou velikostí a hlavičkou kopíruje lístek oceňovací a velice dobře se dá proto umístit po typizaci u daného jedince a buď jeho chovatel a nebo nový majitel má tímto způsobem hned všechny potřebné dokumenty pro zařazení jedince do chovu a zanesení údajů do registrace pohromadě, což já osobně vidím jako nespornou výhodu.

PROTO NAVRHUJI

aby se typizace nejlépe ohodnocených jedinců na klubové výstavě konala každoročně a to jak u plemene Český luštič, tak i u Českých červených. O výsledcích letošní typizace se hovořilo na výroční členské schůzi, kde bylo poradcem chovu př. Blahoslavem Stejskalem předvedeno pět Českých luštičů, na kterých bylo chovatelům názorně vysvětleno, co se u daného plemene preferuje a čeho by se chovatelé ve svém chovu měli vyvarovat a jací luštiči by se měli v příštím roce na výstavách objevovat. Více o negativní selekci na jiném místě zpravodaje od poradce chovu Českých luštičů př. Blahoslava Stejskala a předsedy klubu a zároveň typizační komise pro rok 2009 př. Jindřicha Břouška.

 

                                                                                      Eva Černá

 

Nevím, co přepisovatel myslel tím typizačním vzorce a (typizačním lístkem?), ale vedení klubu s sebou nemělo nic a pro značnou nepřehlednost jsem podala výboru písemný návrh na nové Typizační vzorce a nové Typizační lístky, ale o tom v rubrice tomuto problému věnované...

Žádné komentáře