Klub chovatelů Českých luštičů a Českých červených se sídlem v Brně

Ze zpravodaje 1/2011